USA haiguste tõrje ja kontrolli keskus plaanib „kõrge riskiga“ isikud „laagritesse“ ümber paigutada

Paul Joseph Watson | Summit News

CDC avaldas COVID-19 planeerimisdokumendi, milles soovitati „kõrge riskiga isikud“ ülejäänud elanikkonnast eemal hoidmiseks „rohelistesse tsoonidesse“ või „laagritesse“ ümber paigutada.

Dokumendi nimetus on „Interim Operational Considerations for Implementing the Shielding Approach to Prevent COVID-19 Infections in Humanitarian Settings“ (eesti keeles „Vahepealsed operatiivsed kaalutlused kaitsemeetme rakendamiseks COVID-19 nakkuste ärahoidmiseks humanitaaroludes“), mis avaldati algselt CDC ametlikul veebilehel 26. juulil 2020.

Strateegiadokumendi eesmärk on „vähendada raskete COVID-19 juhtumite arvu, piirates inimkontakte suurema raskesse haigusesse haigestumise riskiga („kõrge risk“) inimeste ja kogu elanikkonna („väike risk“) vahel.

CDC sõnul tuleks selle saavutamiseks sõltuvalt kontekstist ja olukorrast „kõrge riskiga isikud ajutiselt ümber paigutada turvalistesse või „rohelistesse tsoonidesse“, mis on loodud leibkonna, naabruskonna, laagri/sektori või kogukonna tasandil. Neil oleks minimaalne kontakt pereliikmete ja teiste madala riskiga elanikega“.

Kaitsemeede tähendab, et „kõrge riskiga“ inimesed, s.t eakad või krooniliste haigustega inimesed kui „kõrge riskiga inimesed eraldatakse füüsiliselt elanikkonnast“.

Nimetatud kõrge riskiga isikud paigutataks ümber „laagritesse“, s.t „varjupaikadesse nagu koolid, kogukonnahooned“, kus igas „rohelises tsoonis“ hoitakse kuni 50 isikut, kus pole lubatud „liikuda rohelisse tsooni ega sellest välja“.

Dokumendis arvestatakse kaalutlusi „erinevate rahvuste, sotsiaalkultuuriliste rühmituste või religioonide” majutamiseks sellistes „rohelistes tsoonides“.

Dokumendis on kirjas, et „Isoleerimine/eraldamine pereliikmetest, vabaduse ja isikliku suhtluse kaotamine võib nõuda täiendavaid psühhosotsiaalseid tugistruktuure/süsteeme“. Samuti märgitakse, et isoleeritud inimesed võivad silmitsi seista „häbimärgistamisega“.

Dokumendi lõpus olev kokkuvõte hoiatab, et „järgimine“ võib inimeste sellisel viisil isoleerimisel probleemiks olla, sest kuigi „kaitsemeede ei ole mõeldud sunniviisilisena, võib see humanitaaroludes tunduda sunnitud või valesti mõistetav“.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments