Avalikkuse ette lekkinud eelnõu paljastab inimtegevuse mõju kliimale

Sven Randlaid
ERR
16. september 2012

Kliimateadlased on nüüd kindlamad kui kunagi varem, et inimkond on vastutav globaalse soojenemise, meretaseme tõusu ja äärmuslike ilmastikunähtuste eest, selgub avalikkuse ette lekkinud aruande eelnõust, mille on koostanud mõjukad eksperdid.

Tegemist on Valitsustevahelise Kliimamuutuste Nõukogu (IPCC) aruandega, millesse tehakse veel muudatusi, enne kui lõplik versioon 2013. aasta lõpul avaldatakse. Raportist ilmneb, et maakera keskmine õhutemperatuur võib tööstusrevolutsiooni eelse keskmise temperatuuri aastaks 2100 ületada vähemalt 2 kraadi võrra Celsiuse järgi. Kõige pessimistlikumate prognooside järgi aga võib muutus olla koguni 4,8 kraadi, vahendas Reuters.

“On äärmiselt tõenäoline, et inimtegevus on alates 1950ndatest aastatest põhjustanud maailma keskmiste pinnatemperatuuride kasvust üle poole,” märgitakse eelnõus. “Äärmiselt tõenäoline” tähendab IPCC järgi 95-protsendilist tõenäosust. Järgmine tase on “peaaegu kindel” ehk 99-protsendiline tõenäosus, mis peegeldab ekspertide suurimat veendumust.

IPCC eelmises, 2007. aastal ilmunud aruandes olid teadlased 90 protsenti kindlad, et inimtegevus, eriti fossiilsete kütuste põletamine, põhjustavad temperatuuri tõusu. Praegune eelnõu ilmus ühes kliimamutuste skeptikute blogis. IPCC teatas seejärel, et  eelnõu lubamatu ja enneaegne avaldamine võib tekitada segadust, kuna aruande kallal tuleb teha veel palju tööd ning sellesse tehakse enne avaldamist veel muudatusi.

Eelmisel nädalal Kataris lõppenud ÜRO konverents, mille  eesmärk oli kliimasoojenemist põhjustavate kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine, progressi ei toimunud. Kolm suurriiki – Kanada, Venemaa ja Jaapan – on heitkoguste piiramist puudutavast Kyoto protokollist taganenud, Ameerika Ühendriigid aga ei olegi protokolli ratifitseerinud. Samuti on protokollist välja jäänud arengumaad, kus heitkogused kasvavad kõige kiiremini.

Riigid leppisid Kataris kokku vaid selles, et Kyoto protokolli pikendatakse 2020. aastani. Paraku langeb nende riikide arvel kõigest 15 protsenti  kasvuhoonegaasidest. Arengumaad on teatanud, et nad kavatsevad nõuda ÜRO-lt mehhanismi, mis hüvitaks neile kliimamuutuste põhjustatud tagajärjed.

Eelnõu stsenaariumide kohaselt kerkib maakera õhutemperatuur 21. sajandi lõpuks 0,2 ja 4,8 kraadi võrra. See on väiksem vahemik kui 2007. aastal pakutud, aga peaaegu kõik stsenaariumid näevad ette rohkem kui 2-kraadise temperatuuritõusu.

Allikas

Kas ei olnud mitte IPCC teadlased need, kes tegelesid uurimisandmete võltsimisega, võimendades inimtekkelise kliimasoojenemise andmeid?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments