Eesti ja USA sõlmisid erioperatsioonide alase koostööleppe

Berit-Helena Lamp
Postimees
2. oktoober 2012

Kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras ja USA Euroopa erivägede ülem kindralmajor Michael S. Repass kirjutasid täna alla koostöömemorandumi Eesti eriüksuse saatmise kohta NATO operatsioonile Afganistanis ning osalesid erioperatsioonide üksusele lipu annetamise tseremoonial.

«Tänane päev on oluline nii Eestile, Ameerika Ühendriikidele kui NATO-le,» ütles kindral Repass, kes kinnitas, et Eesti ja USA jätkavad koostööd erioperatsioonide vallas ja NATO operatsioonil Afganistanis.

Kaitseminister Urmas Reinsalu nentis, et eriüksuste roll tänapäeva sõjapidamises kasvab pidevalt. «Eestile on eriüksuse arendamine oluline nii välisoperatsioonidel osalemiseks kui ka Eesti iseseisva kaitsevõime tagamiseks, mistõttu on tänase koostöömemorandumi sõlmimine oluline samm edasi,» ütles Reinsalu.

Kaitseväe eriüksuse juhtimise võttis täna üle kolonelleitnant Riho Ühtegi, kes seni teenis Eesti kaitseatažeena Gruusias.

«Eriüksuse loomisega on Eesti Kaitsevägi astunud suure sammu edasi,» ütles kolonelleitnant Ühtegi, kelle sõnul kasvab eriüksuste roll nüüdisaegses sõjapidamises pidevalt. «Kõik tulevikku vaatavad riigid püüavad saavutada minimaalsete ressurssidega maksimaalseid tulemusi, eriüksused on tõhus vahend selle saavutamiseks,» lisas ta.

Kolonelleitnant Ühtegi sõnul näitab täna annetatud lipp, et 2009. aastal loodud üksus on saanud lahinguvalmis.

Kaitseväe ja Ameerika Ühendriikide Euroopa erivägede koostöömemorandum sätestab Eesti eriüksuse tegevuse ja koostöövormid Afganistanis ning logistilise ja meditsiinilise toetuse üksikasjad.

Eesti ja Ameerika Ühendriikide koostöö raames teenivad Afganistanis Marylandi Rahvuskaardi lahinglendude brigaadis kaks Eesti kopteripilooti. 2010. aastal kinkisid Ameerika Ühendriigid Eestile 80 81-mm miinipildujat ja neli Raven tüüpi mehitamata luurelennukit ning viisid läbi isevalmistatud lõhkekehade vastase tegevuse väljaõpet. Eesti jalaväelased teenisid USA Armee üksustega koos Iraagis ning on teeninud koos merejalaväelastega Afganistanis.

USA on toetanud Eesti kaitseväelaste väljaõpet erinevatel kursustel alates 1990-ndate algusest ning erineva varustuse ja sidevahendite muretsemist pea 70 miljoni USA dollari ulatuses. Ameeriklased toetavad proteesikeskuse loomist Ida-Tallinna Keskhaigla juurde, kust hakkavad abi saama nii kaitseväelased kui teised abivajajad. Alates möödunud aastast osaleb USA NATO Küberkaitsekeskuse töös.

Allikas

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments