ESMi vastane meeleavaldus, 30ndal augustil Toompea lossi ees

Rahvuslaste Tallinna Klubi
27. august 2012

30. augustil 2012 a. toimub Toompea lossi ees meeleavaldus Euroopa
stabiilsusmehhanismiga (ESM) liitumise vastu. Üritus algab kell 9 ja selle korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi.

Meeleavaldajad julgustavad Riigikogu liikmeid Eestile kahjulikule lepingule „ei“ ütlema. Kell 11 jätkab meeleavaldusega Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

Korraldajad kutsuvad üles meeleavaldustega liituma kõiki inimesi, kes tunnevad, et ESM-iga liitumine ohustab Eesti iseseisvust ning kahjustab meie majandust. Eesti
seotakse ESM-i lepingu kaudu rahvusvahelise püramiidskeemiga, mille tõttu Eesti
parlament kaotab osaliselt kontrolli riigieelarve kasutamise üle. See võib kaasa tuua Eesti riigi maksejõuetuse ja vajaduse teiste riikide pärast ise laenu võtta.

Juba täna kasvatab Eesti Pank riskivara, et vajadusel eurotsooni kahjusid korvata. See on väär nii moraalselt kui juriidiliselt.

–  Eesti garantiid ja kohustused ESM-is on kasvanud 1,8 miljardi euroni
ehk

29%-ni 2012. a riigieelarve tuludest ja 11,7%-ni SKP-st. Juba 2011 aastal
on Eesti garanteerinud

– Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 125 lõige 1 keelab
liikmesriikidel võttavastutust teiste liikmesriikide keskvalitsuste
kohustuste eest, ent meid

püütakse panna kinni maksma rikkamate riikide üle võimete elamist

–   Tegu on erakordselt suure rahalise kohustusega, mida on võimalik

maksimumpiirita suurendada. Sellega antakse ESM-iga liitumisel
tagasipöördumatult ära oluline osa Eesti riigi sõltumatusest

– Rahvusvahelise lepinguga kehtestatakse „pöördumatult ja tingimusteta“

kodanike maksude ülekandmine välispankadele tähtajatult, välistades
võimaluse maksekohustust vähendada või maha kirjutada isegi eriolukorra,
looduskatastroofi ja eriti sügava majanduskriisi korral

Kodanikel on õigus eriarvamusele!

Tule ja ütle oma seisukoht!

Rahvuslaste Tallinna Klubi

Allikas

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments