Kes on Eestile ohtlikud?

Oleg Burov
28. aprill 2012

Hiljuti  lugesin, et kindralmajor Ants Laaneots  kurtis reservohvitseride sümpoosiumil: …ta näeb suurt ohtu Eesti sõjaväkke kuuluvates vene rahvusest ajateenijates.  Koheselt mulle meenusid venelasest Eesti rahvuskangelane Julius Kuperjanov, kelle alluvuses oli Vabadussõja päevil enam kui 1000 mehe- line  üksus ja kes pälvis mitmeid kõrgeid Eesti Vabariigi  autasusid teenete eest sõjas Eesti iseseisvuse saavutamise nimel ja EV viimane sõjaminister, vabadus- sõjalane Nikolai Reek.

Meenus sõjaeelne Eesti kaitsevägi, mille ridades teenis suur hulk vene rahvusest isikuid, kes, saamaks ohvitseri auastet eestistasid oma (niisugune oli siis nõue), jättes mulje, et Eesti sõjaväes teenivad ainult eestlased.

Kuid mitte sellest tahan ma kirjutada, vaid sellest, et hr. Laaneots ja paljud teised ohvitserid, kes varem teenisid Nõukogude armees,andsid seal avalikult truuduse- vande NSVLiidule, kuid pole kuulda-lugeda olnud, et nad sama avalikult oleks sellest vandest lahti öelnud, Mul tekkis mõte: kas need sümpoosiumil välja öeldud kahtlused , mis puudutavad venelasi, ei ole osa teatud ülesannete täitmisest, mida on tinginud lojaalsus NSVL-i ideaalidele, millele Laaneots vandus truudust, kui kõrges astmes sõjaväelane ja vist ka kui parteikomisjonide poolt läbi kontrollitud aus NLKP liige. Ehk ongi ülesanne vastandade eestlasi ja lojaalseid venelasi? Kes on meile ohtlikumad, kas vene rahvusest  Eesti kodanikud, või eesti rahvusest ohvitserid, kes vandusid truudust Eestit okupeerinud režiimile ja pole sellest vandest lahti öelnud.

Minu küsimus puudutab ka paljusi Riigikogu liikmeid ja  kõrgeid riigi ametnikke. Muidugi, nii mõnigi neist võib ütelda, et omal ajal andis Eesti  Vabariigile süümevande ja on puhas poiss.

Vaidlen vastu. Kui tähelepanelikult ja mõtlikult lugeda mainitud süümevannet, saab  arusaadavaks, et ta on sõnakõlks ja mitte enamat. Süümevande tekstis on sõnad: ….ei ole teeninud ega teinud koostööd Eestit okupeerinud  riikide…. Siin on tähtis tähele panna väljendit  „okupeerinud”. See sõna on minevikuvormis, aga kas taolisi riikisi on olemas? Saksamaa? Tema okupeeris NSVL loodealasi, mitte EV-d. Kas ehk NSVL ?  Meie Põhiseaduse § 122 alusel Eesti osaline okupatsioon kestab, Petserimaa on võõrriigi valduses, nii et minevikuvorm lubas seda süümevannet anda ka KGB ülemal.

guest
2 Comments
vanemad
uuemad Enim hinnatud
Inline Feedbacks
View all comments
Matti Ilves
Matti Ilves
15. mai 2012 14:55

Oleg Burovi kirjutises on kahetsusväärne viga. Kuperjanovist on tehtud venelane. Aga tema soontes ei ole tilkagi vene verd! Ta sündis küll Venemaal, aga see ei tee temast veel venelast. Julius Kuperjanov sündis 11. oktoobril 1894. aastal (vana kalendri järgi 29. septembril 1894) Pihkvamaal Duhnova vallas Lihhova külas. Ristitud Pihkvas Püha Jakobi kirikus 26. detsembril 1894. Perenimi – Kuperjanov – tuli esiisalt, keda talu järgi Kupperi Jaaniks kutsuti. Esimesed 9 lapsepõlve aastat möödusid sünnikohas, kuid algkoolihariduse viletsa kättesaadavuse ning laste venestumise hirmus tõi isa Daniel pere tagasi Eestimaale. Õigus on see, et Nikolai Reek oli sünnilt venelane, kuid kasvas eestlastest kasuvanemate… Loe lisaks »

replica watches
11. apr. 2013 04:00

In 2005, the first AMVOX series China Watch – AMVOX1 was launched. Its debut was turned out to commemorate the launch of its two annual events: