Euro kasutuselevõttu toetab 52 protsenti Eesti elanikest

Laura Raus
E24
9. august 2010

Euro kasutuselevõttu toetab 52 protsenti eestimaalastest ning seda ei toeta 44 protsenti.

Madalam on toetus venekeelse elanikkonna (32 protesnti), alg- või põhiharidusega inimeste (37 protsenti) ja kuni 4000-kroonise sissetulekuga elanike seas (40 protsenti). Keskmisest kõrgem on toetus eestlaste, meeste, 30-44 aastaste ning kõrgharidust omavate inimeste seas, selgus telefoniküsitlusest, mille Faktum&Ariko riigikantselei ja rahandusministeeriumi tellimusel juulis läbi viis.

Pool aastat tagasi tehtud samalaadse uuringuga võrdluses on Faktum&Ariko uuringutejuhi Kalev Petti sõnul toetus euro kasutuselevõtule veidi tõusnud ning seda peamiselt venekeelse elanikkonna toetuse arvel, teatas rahandusministeerium.

Küsitlusest ilmnes ka, et eestimaalaste informeeritus euroga üleminekust on hea. 75 protsenti vastanutest ütles, et ei vaja selle kohta lisainfot.

Allikas

Vanglaplaneedi kommentaar:

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments