Pommuudis: WHO globaalsete digivaktsiinipasside kasutuselevõttu rahastavad Bill Gates, Rockefelleri fond ja EESTI VALITSUS

Jamie White | Infowars

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) avalikustas ettepaneku, mida toetavad kaks suurt globalistlikku organisatsiooni ja Eesti Vabariigi Valitsus ning mis on valitsustele mudeliks ülemaailmse vaktsiinipasside kontrollisüsteemi kasutuselevõtul.

„COVID-19 tõendite digitaalne dokumentatsioon: vaktsineerimisstaatus (DDCC: VS),” mida rahastavad ei keegi muu kui Bill & Melinda Gatesi fond ja Rockefelleri fond, annab valitsustele tehnilisi juhiseid ülemaailmse digi-ID projekti käivitamiseks ja kasutuselevõtuks – loomulikult  COVIDiga võitlemise nimel.

„Selles dokumendis esitletakse meetodit, kuidas luua allkirjastatud COVID-19 vaktsineerimisloendi digiversioon, milles salvestatakse isiku peamised andmed ja tutvustatakse digiallkirja andmise viisi. Dokument kasutab olemasolevaid tasuta ja avatud standardeid ning juhindub eetilistest kaalutlustest, kasutusvariantidest (paber, digitaalne offline, digitaalne online) ja dokumendiga kaasnevatest nõuetest.“  

„Dokument kasutab seega agnostilist tarkvara (saab kasutada eri andmebaasisüsteeme) ja pakub liikmesriikidele lähtepunkti DDCC: VS lahenduse kavandamiseks, arendamiseks ja kasutuselevõtuks riigisiseselt selles vormis, mis nende vajadustele kõige paremini sobib (nt ühemõõtmelise [1D] vöötkoodiga paberkaart, QR-koodiga kleebis või täistoimiv nutitelefoni rakendus, mis on välja töötatud rahvusvahelisel või kohalikul tasandil).”

„Dokumendi peamine sihtrühm on riikide ametiasutused, kelle ülesanne on luua või jälgida COVID-19 digitaalse vaktsineerimistõendi lahenduse väljaarendamist. See võib olla kasulik ka valitsuse partneritele, näiteks kohalikele ettevõtetele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja kaubandusühendustele, kelle toetust võivad liikmesriigid vajada DDCC:VS lahenduse väljatöötamisel või kasutuselevõtul.“

DDCC:VS on mõeldud kasutamiseks koolides, tööl, rahvusvahelistel reisidel ja Covid-kontaktide identifitseerimisel.

Dokument esitleb ka kavandatava vaktsiinipassi näidist, mille esiküljel on QR-kood, aga see kuvab ka isiklikku infot ja saadud vaktsiinide arvu.

Sarnast töös olevat vaktsiinipassi projekti nimega CommonPass toetavad samuti Rockefelleri fond ja Maailma Majandusfoorum (WEF).

On tähelepanuväärne, et ainsad rühmad, kes aktiivselt globaalseid vaktsiinipasse propageerivad, pooldavad suuresti ka niinimetatud Suurt Lähtestamist (Great Reset) – WEFi asutaja Klaus Schwabi visandatud posthumanistliku maailma plaani, mille eesmärk on deindustrialiseerida lääneriigid, keelustada eraomandus, viia sisse biomeetriline jälgimine ja panna inimkond kliimamuutustega võitlemise nimel putukaid sööma.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments