Euroopa Komisjoni uus kliimapakett viib meid kommunismile sammukese lähemale

Peeter Proos | Vanglaplaneet

14. juulil tutvustas Euroopa komisjon uut „kliimamuutuste pidurdamise kava“, mille jõustumise korral kannatab kõvasti paljude majanduslik olukord, liigume suure sammu lähemale kommunismile ning jätame hüvasti sisepõlemismootoriga autodega.

3700 leheküljeline pakett „Fit for 55“ („55-ks suutlik“) sisaldab 12 erinevat algatust, mis hõlmavad EL-i kliima-, energia-, maakasutus-, transpordi- ja maksupoliitikat ning sellega seatakse eesmärgiks vähendada Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitmeid 2030. aastaks 55 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega.

„Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemiga (HKS) määratakse CO2 hind ja alandatakse igal aastal teatavate majandussektorite heitkoguste piirmäära. Lisaks teeb komisjon ettepaneku kiirendada üldist heitkoguste piirmäära iga-aastast vähendamist.“ Teisisõnu toimub nende „teatavate majandussektorite“ järkjärguline väljasuretamine.

Euroopa Komisjon märgib ka, et kuigi pikemas perspektiivis kaalub EL-i kliimapoliitikast saadav tulu üles selle ülemineku kulud, võib see avaldada lühiajalist lisasurvet haavatavatele leibkondadele, mikroettevõtjatele ja transpordikasutajatele.

Seetõttu tehakse ettepanek luua uus kliimameetmete sotsiaalfond, et pakkuda liikmesriikidele sihtotstarbelist rahastust, mille eesmärk on aidata kodanikel rahastada investeeringuid energiatõhususse, uutesse kütte- ja jahutussüsteemidesse ning puhtamasse liikuvusse. Plaani kohaselt eraldatakse sotsiaalselt õiglasse ülemineku tarvis 144,4 miljardit eurot.

Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans ütles, et HKS-ist läheb veerand sissetulekutest kliimameetmete sotsiaalfondi ja sellest rahast kompenseeritakse nt haavatava elanikkonna kütte- ja transpordikulud.

Tegemist on kommunistide lemmiku, süsteemi poolt kokku korjatud varade ümber jagamisega enda poolt välja valitud elanikonnale, kes on selle välja teeninud. Ehk siis toetuseid (nö kodanikupalka) hakkavad saama vaid need, kes vastuvaidlematult valitsuste poolt kehtestatud kliimapoliitika reegleid täidavad, ülejäänud on alamklass (nagu ka koroonavaktsiinist keeldunud inimesed).

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simsoni sõnul tekib suurem osa EL-i heitest energiasektorist ja ilma seda ümber kujundamata ei ole võimalik EL-i rohelise kokkuleppe eesmärke saavutada.

“Selleks et olla 2050. aastaks kliimaneutraalsed, peab taastuvenergia evolutsioonist saama revolutsioon ja me peame tagama, et energiat ei raisata,” ütles Simson.

Rääkides revolutsioonist, siis globalistide ühe mõttekoja, Rooma Klubi 1991. aastal avaldatud raporti nimega „Esimene globaalne revolutsioon“ 75. leheküljelt leiab järgmised read:

„Otsides uut vaenlast, mis meid ühendaks, tuli meile idee, et reostus, globaalse soojenemise oht, vee nappus ja näljahäda sobiksid hästi. Kõik need ohud on tekitanud inimtegevus… Tõeline vaenlane on siis inimkond ise.“

Hoolimata sellest, et nö inimtekkelise kliimamuutuse teooria on pehmelt öeldes küsitava väärtusega, kinnitas Euroopa komisjoni president Ursula Von Der Leyen, et „Kliimapaketi eesmärgiks emissioonide vähendamine koos meetmetega looduskaitseks ning töökohtade ja sotsiaalse tasakaalu seadmiseks rohepöörde keskmesse“.

See on põhimõtteliselt sõna-sõnalt maha kirjutatud ÜRO Agenda 2030 deklaratsioonist, mille väidetav „peamine eesmärk on kaotada kõikjal vaesus ning tagada väärikus ja hea elukvaliteet kõigile, samas arvestades looduskeskkonna võimekusega. Tegevuskava eesmärgid keskenduvad olukorra parandamisele nii majandus-, sotsiaal- kui ka keskkonnavaldkonnas (sealhulgas kliimamuutuse peatamisele)“.

Muidugi, kui lugeda tervet dokumenti ning kui suudate näha läbi ilustatud fraasidest, mõistate kiirelt, et see dokument ei kirjelda midagi muud kui kõikide riikide vallutamist ülemaailmse valitsuse poolt. Eesmärgid selles dokumendis pole midagi muud kui korporatiivse valitsuse fašistliku tegevuskava kodeeritud keel, mille eesmärgiks on  vangistada inimkond laastavasse vaesusesse ning samas rikastada maailma võimsamaid globalistide korporatsioone.

Nagu oleme ka varasemalt välja toonud on globalistide üheks eesmärgiks inimeste liikumisvabaduse piiramine. EL-i kliimapakett näeb ette, et alates 2035. aastat on uute sisepõlemismootoriga autode müük Euroopa Liidus keelatud ja arvele tohib võtta vaid sõidukeid, mis on 100% heitmevabad.

Eelnõu kohaselt peavad liikmesriigid suurendama laadimisvõimalusi vastavalt heiteta autode müügile. Suurematel maanteedel tuleb iga 60 kilomeetri järel paigaldada elektrisõiduki laadimispunkt ja iga 150 kilomeetri järel peab olema koht vesiniku tankimiseks.

Ei saa märkimata jätta, et hetkel saab autot tanklas tankida vaid mõne minutiga, kuid elektriauto laadimiseks kulub vähemalt pool tundi kuni terve päev.

guest
1 Comment
vanemad
uuemad Enim hinnatud
Inline Feedbacks
View all comments
Jaanus
21. juuli 2021 14:57

Kui saaks ilma lollusteta? See, mida kirjeldate, ei ole kodanikupalk. Kodanikupalk on tingimusteta baaselatis, mille maksmise ainuke õigustatud piirang võib olla see, et saaja peab olema vastava riigi kodanik.

Pidasin simas järgmist lõiku:
Tegemist on kommunistide lemmiku, süsteemi poolt kokku korjatud varade ümber jagamisega enda poolt välja valitud elanikonnale, kes on selle välja teeninud. Ehk siis toetuseid (nö kodanikupalka) hakkavad saama vaid need, kes vastuvaidlematult valitsuste poolt kehtestatud kliimapoliitika reegleid täidavad, ülejäänud on alamklass (nagu ka koroonavaktsiinist keeldunud inimesed).