Connecticuti valitsus teavitab salaja tervishoiutöötajaid, et vaktsiinid on surmavad, kuid varjab teavet avalikkuse eest

Mike Adams | Natural News

USA Connecticuti osariigi valitsusest ja avalikust tunnistusest selgub, et vaktsiinid sisaldavad ohtlikke, isegi surmavaid aineid (ogavalk), mis on dokumenteeritud ja teadaolevalt põhjustavad inimestele veresoonkonna kahjustusi.

Kogu info on avalikult välja toodud Connecticuti valitsuse dokumentides, mis tunnistavad, et COVID-19 vaktsiinid võivad olla surmavad. Selles uurimistöös kasutatud originaaldokumendid leiate järgnevatelt linkidelt. 1 2

Kuna Connecticuti valitsus võib need dokumendid tõe varjamiseks eemaldada, on need varundatud ka NaturalNews.com serverites. 1 2

Connecticuti valitsus tunnistab, et COVID-vaktsiinid sisaldavad ogavalke ja väidab, et need on kahjutud, kuigi Salk Institute kinnitab, et need võivad olla surmavad. Connecticuti valitsus väidab ekslikult, et vaktsiini ogavalk on “kahjutu valk”, isegi kui Salk Institute’i avaldatud uuringutest selgub, et “valk kahjustab rakke”.

Ajakirjas Circulation Research avaldatud uuringus jõutakse järeldusele et: “…tõestame, et ainuüksi ogavalk võib kahjustada veresoonte endoteelirakke, kahandades ACE2-e ja pärssides seega mitokondrite funktsiooni.”

Salk Institute selgitab täpsustavalt: “…see on esimene uuring, mis näitab, et kui rakud puutuvad kokku ogavalguga, tekib kahjustus.”

Seega valetab Connecticuti valitsus oma kodanikele ja julgustab neid süstima midagi, mis põhjustab tõsist kahju ja isegi surma.

Järgmisest Connecticuti valitsuse propagandatükist selgub, et Moderna mRNA-vaktsiin sisaldab koostisosa nimega “SM-102”, mille kohta on dokumentaalselt tõestatud, et see on inimestele ja loomadele mürgine.

SM-102 toksilisuse kohta leiate täpsustavat infot mis tahes otsingumootorist. Otsige selle kohta MSDS (materjali ohutuskaart) dokumente.

Kolmas šokeeriv näide on sellest, mida Connecticuti valitsus teavitab COVID-19 vaktsiini propaganda lehel ja sunnib tervishoiutöötajaid allkirjastama üksikasjaliku hoiatusele / kaitseklauslile, mis tunnistab, et vaktsiin võib neid tappa:

“Usun, et kasu kaalub üles riskid ja ma võtan vabatahtlikult täieliku vastutuse mis tahes reaktsioonide eest, mis võivad tuleneda minu vaktsineerimis(t)est… Teenust pakkuvad massvaktsineerimise keskused ega ükski vabastatud osapool ei ole mingil ajal ega mis tahes ulatuses vastutust kandev ega mingil viisil vastutav mis tahes kaotuse, vigastuse, surma või kahju eest, mida mis tahes isik kannab või sai mis tahes ajal seoses käesoleva vaktsiiniprogrammiga või selle tulemusena või eespool kirjeldatud vaktsiinide manustamisega.”

Samas dokumendis hoiatatakse tervishoiutöötajaid, et anafülaktiliste reaktsioonide oht on nii suur, et “raske allergilise reaktsiooni meditsiiniline ravi” peab olema kättesaadav kõikides massvaktsineerimise keskustes.

Lisaks on selles dokumendis toodud välja COVID-19 vaktsiinide teadaolevad kõrvaltoimed:

Katastroofi kartusest tekkiv ärevustunne

Teadvusekadu

Hajameelsus, meeltesegadus, nõrkus

Kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine

Vilkuvad tuled, tunnelnägemine

Kuulmise vähenemine / kuulmise kaotus

Samast tabelist selgub, et enamiku loetletud kõrvaltoimete puhul soovitab Connecticuti osariik jätkata vaktsiini teise annusega, isegi kui esimene annus põhjustas kummalisi reaktsioone.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments