Rahva pöördumise arutelu salvestuse jagamise eest väärteomenetlus

Peeter Proos | Vanglaplaneet

Täna potsatas minu postkasti Riigikogu sotsiaalkomisjoni kiri, milles nõutakse AVALIKU pöördumise arutelu salvestuse eemaldamist sotsiaalmeediast ning Vanglaplaneedi lehelt.

Põhjuseks on salaja salvestatud ja levitatav video ning viidatakse Isikuandmete kaitse reeglite rikkumisele. Kui ma ei eemalda materjali 4 juuniks ähvardatakse mind väärteo korras vastutusele võtta.

Kirja sisu on järgmine:

On tulnud ilmsiks, et olete Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmeid ja ametnikke teavitamata ja neilt luba saamata salvestanud salaja Riigikogu sotsiaalkomisjoni 2. juuni 2020. a kinnise istungi päevakorrapunkti 1 juures peetud arutelu ja teinud selle avalikult kättesaadavaks vanglaplaneet.ee veebilehelehel, samuti levitate seda Facebookis.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et Riigikogu komisjoni istungid on Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse (RKKTS § 36) kohaselt kinnised. Sellekohane teave edastati Teile ka istungikutses (kalendrikutses). Riigikogu komisjoni kinnise istungi arutelu salvestisel kajastatud teave on juurdepääsupiiranguga, mistõttu ei tohi seda teavet avalikustada ega levitada.

Selgitame, et komisjoni istungitest tehakse alati protokoll (RKKTS § 39), milles kajastatakse kokkuvõtlikult komisjoni istungi käiku ja komisjoni istungil vastuvõetud otsuste ning seisukohtade kujunemist. Sõnavõtja seisukohad refereeritakse ning hääletamistulemused kantakse protokolli nimeliselt. Protokoll avalikustatakse Riigikogu veebilehel kohe pärast sellele allakirjutamist. Seega jagatakse istungil arutatu ja otsustatu kohta kõigile huvilistele teavet istungi protokolli kaudu.

Kuna olete salvestanud ja avalikustanud istungil osalenud isikute teadmata ja nõusolekuta nende sõnavõtte, olete ühtlasi rikkunud isikuandmete kaitse reegleid. Isikuandmete kaitse reeglite rikkumise eest ähvardab Teid väärteo korras vastutusele võtmine vastavalt isikuandmete kaitse seaduse vastutust puudutavatele sätetele. Ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks palume Teil viivitamatult kõnealune salvestis eemaldada veebilehtedelt ja sotsiaalmeediast, samuti lõpetada selle levitamine. Kui Te ei ole hiljemalt 4. juuniks õigusrikkumist lõpetanud ja sellekohast teadet Riigikogu sotsiaalkomisjonile esitanud, oleme sunnitud pöörduma õigusrikkumise lõpetamiseks ja Teie suhtes vastutuse kohaldamiseks Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Lugupidamisega
Tõnis Mölder
Esimees

Niisiis elame riigis, kus need, kes peaksid olema meie teenistuses ja kes pidevalt räägivad kui vaba riik meil on ning milline demokraatia ja sõnavabadus meil on, tegutsevad meie selja taga ja räägivad meile oma plaanidest täpselt nii paju kui nemad heaks arvavad. Kui mõni kodanik julgeb valitsejate kehtestatud reeglitest üle astuda, karistatakse teda kiirelt.

Kas neil 1558 inimesel ei ole õigus täpselt teada, mida rahvasaadikud nende pöördumise kohta arvasid? Kas Eesti rahval ei ole õigus teada, mida mis asju nende selja taga aetakse???Kas on õige, et seaduste loojad otsustavad kui palju inimesed protsessist teadavad ning mitte grammigi rohkem???

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments