Gripivaktsiin jääb narkolepsia kahtlusest hoolimata praegu müügile

Siiri Erala
Tarbija24
30. august 2010

Euroopa Ravimiamet hakkab uurima, kas Põhjamaades, Prantsusmaal ja Saksamaal esinenud narkolepsiajuhud võivad olla seotud seagripivaktsiiniga Pandemrix. Kuni amet pole otsustanud teisiti, jääb vaktsiin müügile.

Kuigi narkolepsiajuhud Soomes, Rootsis, Norras, Prantsusmaal ja Saksamaal on olnud ajalises seoses Pandemrix’i manustamisega, ei ole praeguseks teada, kas haigestumise põhjustas vaktsiin, vahendas Eesti Ravimiamet.

Lõplikku selgust võib selles küsimuses oodata detsembriks, esialgne hinnang täiendavate ohutusmeetmete vajaduse osas tehakse septembri lõpuks. Senikaua jääb Pandemrixi müügiluba kõikides Euroopa liikmesriikides kehtima.

Pandemrix’ile on müügiloa väljastanud Euroopa Komisjon ja seega saab ka ravimi keelustamise otsustada Euroopa Komisjon. Soomes on soovitatud vaktsineerimine peatada, kuid ravimi müügiluba kehtib ka seal, kuni pole otsustatud teisiti. Komisjonil tuleb ära oodata Euroopa Ravimiameti hinnang.

Pandemrix müügiloahoidja on GlaxoSmithKline Biologicals S.A. ja seda on kasutatud alates 2009. aasta septembrist. Antud vaktsiiniga on vaktsineeritud vähemalt 30,8 miljonit eurooplast, Eesti elanikke on nende seas ligikaudu 10 300.

Allikas

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments