Eesti pikendab kaitseväe rahvusvahelisi missioone

Merike Tamm
Postimees
9. august 2010

Kaitseministeerium saatis kooskõlastusele eelnõud, mis näevad 2011. aastal ette keskmiselt üle 200 Eesti kaitseväelase osalemise rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel Afganistanis, Kosovos, Bosnias, Iraagis, Lähis-Idas ning Euroopa Liidu Põhjala Lahingugrupi koosseisus.

«Eesti osaleb rahvusvahelistel julgeolekutagamisoperatsioonidel lähtudes põhimõttest, et liitlastel tuleb üksteist sõjaliste või muude julgeolekualaste ohtude korral vastastikku abistada. Rahvusvahelistel missioonidel osaledes kasvatame läbi praktilise tegevuse operatsioonialadel ja koostöös liitlastega ka oma enda iseseisvat kaitsevõimet,» ütles kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Eesti kaitseväe suurimaks välismissiooniks jääb endiselt osalemine NATO juhitud julgeolekutagamisjõudude ISAF koosseisus Afganistanis, kus eelnõu kohaselt teenib järgmisel aastal pidevalt 160-165 kaitseväelast. Praegu osaleb Eesti Afganistani operatsioonil jalaväekompanii, logistilise toetuselemendi, tuletoetusmeeskonna, improviseeritud lõhkekehade vastase meeskonna ning staabiohvitseride- ja allohvitseridega Lõuna-Afganistanis ning sõjaväepolitsei lähikaitsemeeskonnaga Kabulis.

Iraagis jätkaks kaitsevägi osalemist NATO Iraagi väljaõppemissioonis kuni kolme staabiohvitseriga. Seal on peamine ülesanne Iraagi väljaõppeasutuste jälgimine ja nõustamine, otseste julgeolekutagamisoperatsioonidega sealseid staabiohvitserid ei tegele.

NATO juhitud Kosovo julgeolekutagamisjõudude KFOR koosseisus jätkaks Eesti eelnõu kohaselt osalemist kuni kolme staabiohvitseri ja -allohvitseriga.

Bosnias ja Hertsegoviinas osaleks Eesti 2010. aastal endiselt kuni kolme staabiohvitseri ja -allohvitseriga sealse Euroopa Liidu väekontingendi EUFOR staabis Sarajevos.

Lähis-Idas ÜRO sõjalisel vaatlusmissioonil jätkaks Eesti 2011. aastal osalemist kuni kolme kaitseväelasega. UNTSO sõjaliste vaatlejate ülesandeks on jälgida rahukokkulepete kinnipidamist Lähis-Idas ning hoida ära konfliktide eskaleerumist, samuti aidata teisi piirkonnas paiknevaid ÜRO missioone.

Lisaks tavapärastele mandaatidele saadeti täna kooskõlastusringile ka Riigikogu otsuse eelnõu Eesti kaitseväe osalemiseks Euroopa Liidu Põhjala Lahingugrupis staabikaitserühma ja staabiohvitseridega – kokku kuni 55 kaitseväelasega. Rootsi, Norra, Soome, Iirimaa ja Eesti üksustest koosnev Põhjala Lahingugrupp on valmisolekus 2011. aasta esimesel poolaastal.

Vastavalt rahvusvahelise sõjalise koostöö seadusele otsustab kaitseväe kasutamise rahvusvahelises sõjalises operatsioonis riigikogu.

Allikas

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments