Ministeeriumi plaan laiendaks inimese tausta kontrollimise võimalusi

Martti Kass
Postimees
21. aprill 2010

Justiitsministeeriumis valminud eelnõu annab inimestele tulevikus võimaluse lihtsamalt kontrollida sarnaselt maksehäiretele ka isiku kehtivaid karistusi süütegude toimepanemise eest.

Ministeeriumi nõuniku Markko Künnapu sõnul valitses seni põhjendamatu olukord, kus jõustunud kohtuotsused on avalikud, kuid juurdepääs sellele avalikule teabele karistusregistris mitte.

Juhul, kui kavandatud seadusemuudatused jõustuvad, saab igaüks e-toimiku keskkonna kaudu tasuta ligi karistusregistri avalikele andmetele, mis sisaldab endas nii kriminaalkaristuste kui ka jõustunud väärteootsuste kohta, mis ei ole arhiveeritud või ei puuduta alaealisi.

«Seega tavakodaniku jaoks muutub see, et ta saab e-toimiku infosüsteemi kaudu vaadata, kas mõnel täisealisel isikul on kehtiv karistus süüteo toimepanemise eest,» selgitas Künnapu.

Ta lisas, et ka praegu kehtiva seaduse kohaselt ei ole  jõustunud lahendid väärteo- ja kriminaalmenetluses delikaatsed isikuandmed ning nende avaldamine on kohustuslik.

Näiteks saab hetkel kehtivate roolijoodikute karistuse kohta tavakodanik informatsiooni kohtute infosüsteemist, juhul kui on jõustunud otsus kriminaalasjas või väärteomenetluses.

Politsei ja teiste kohtuväliste menetlejate tehtud jõustunud väärteomenetluste lahendite saamiseks tuleb aga esitada teabenõue vastava lahendi teinud kohtuvälisele menetlejale.

Justiitsministeeriumi eelnõu teeks nende lahendite kohta informatsiooni kättesaadavamaks. E-toimiku süsteemi kaudu on andmeid võimalik pärida tasuta.

Juhul kui andmeid soovitakse paberkandjal, on isikul õigus saada enda kohta ja seaduslikul esindajal alaealise kohta andmeid tasuta üks kord aastas. Järgmiste järelepärimiste puhul tuleb tasuda riigilõiv summas 50 krooni.

Allikas

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments