Jalavõru kasutamist laiendav eelnõu läbis esimese lugemise

Katrin Jüriso
ERR
26. jaanuar 2010

Riigikogus läbis esimese lugemise Keskerakonna fraktsiooni algatatud seaduse eelnõu, mille jõustumisel asutaks Eestis sarnaselt ennetähtaegselt vanglast vabastatutele elektrooniliselt jälgima ka lähenemiskeelu saanud inimesi.

Keskerakonna fraktsiooni liige Kalle Laanet ütles eelnõu lugemisel, et eelnõu muudab lihtsamaks ajutise lähenemiskeelu ja kohtuotsusega määratava lähenemiskeelu tingimuste täitmise kontrollimise, kasutades selleks elektroonilist valvet.

Ta tõi välja, et ajutise lähenemiskeelu rikkumise puhul on seni puudunud sanktsioonid, mistõttu lähenemiskeelu osapooled ei suhtu lähenemiskeelu tingimustest kinnipidamisse tõsiselt.

Eelnõu näeb aga ette karistuste karmistamist lähenemiskeelu rikkumise eest. Kui seni esmakordse rikkumise eest karistust ette ei nähtud, siis eelnõu kohaselt järgneks selle eest rahatrahv kuni kolmsada trahviühikut või arest. Kui tegemist on korduva rikkumisega või kui sellega seati ohtu inimese elu, tervis või vara, siis saab rikkujale määrata karistuseks kuni üheaastase vangistuse.

“Loodame, et antud eelnõu seadusena vastuvõtmine annab suuremad võimalused kaitsta just neid inimesi, kes kuuluvad nende 90 000 hulka, keda lähisuhte vägivald on puudutanud,” märkis Laanet.

Eelnõu kohaselt asutaks kohtu otsusega või ka ajutisele lähenemiskeelule allutatud inimeste keha külge kinnitama elektroonilisi seadmeid, et määrata kindlaks nende asukohta.

Karistus- ja kriminaalmenetluse seadustikku muutev eelnõu näeb jõustumisel ette, et elektrooniline valve määratakse koos lähenemiskeelu kohaldamisega kogu lähenemiskeelu ajaks.

Allikas

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments